Klauzula informacyjna

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STOLKAR Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy przy ulicy Niskie Brodno 4;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania lub/i zachowania relacji biznesowych, w szczególności w zakresie: przekazywania informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez STOLKAR
 1. Przetwarzane kategorie Pani/Pana danych osobowych, to w szczególności: imię i nazwisko, nazwa firmy.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania współpracy oraz po zakończeniu współpracy, przez okres wymagany przez przepisy prawa szczególnie podatkowego.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych,
 • przenoszenia danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wycofania swojej zgody e-mailem na adres rodo@stolkar.pl,
 • złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pani/Pana prawa zostały naruszone,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na adres e-mail: rodo@stolkar.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez STOLKAR Sp. z o.o.