FABRYKA MEBLI “STOLKAR” Wiśniewski Wojciech
realizuje projekt

pt. „Rozwój potencjału firmy Stolkar w wyniku badań nad innowacyjną technologią wytwarzania frontów meblowych dla mebli łazienkowych eksploatowanych w warunkach podwyższonej wilgotności.”
z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstwa do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii dla wytwarzania elementów z płyt wiórowych do produkcji mebli łazienkowych i pralni, której celem jest uzyskanie innowacyjnego produktu o krawędziach elementów i frontów meblowych ze zwiększoną odpornością na wilgoć.

Umowa o dofinansowanie nr POIR.02.03.02-04-0073/20
Wartość projektu: 430 500,00 zł
Kwota dofinansowania projektu z UE: 297 500,00 zł